Doroteja Drevenšek: Bitje iz treh komponent

Utemeljitev komisije v sestavi Veronika Šoster, Eva Ule in Aljaž Primožič:
“Pesem Bitje iz treh komponent tematizira iskanje svojega prostora v svetu, kar vzpostavlja s tremi motivi, ki se proti koncu pesmi združijo v pesniški govorki. Vseprisotnost te stiske ponazori s konkretnimi podobami. Avtoričin pesniški jezik je sodoben in uspešno prestopa med banalnostjo vsakdana in elementi nadrealizma.”

Pesem je nastala pod mentorstvom Nine Medved na II. gimnaziji v Mariboru.