Ervin Fritz: Ogrlica iz rad

Veronikino nagrado 2006 za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji je strokovna žirija podelila Ervinu Fritzu za pesniško zbirko Ogrlica iz rad (Mladinska knjiga).

Antološka zbirka pesmi Ervina Fritza Ogrlica iz ‘rad’ (rad imeti) – v izboru Petra Kolška – je pesemska podoba samohodnega in samoglavo izvirnega pesnika, ki je svoj štiridesetletni ustvarjalni vek vztrajal pri bolj ali manj nemodni, večkrat navidezno celo arhaični poetiki. Prakorenine tej poetiki je mogoče vsaj pogojno iskati v brehtovskih songih, toda značilno socialno ogovornost ali celo aktivizem je Fritz skrajno osebno in prepričljivo napolnil tudi z ontologijo minevanja oziroma enkratnosti življenja, predvsem pa z izjemno duhovitostjo in verzifikacijsko virtuoznostjo. – Od siceršnje pesniške produkcije v teh desetletjih se kontrastno razlikuje domala po vsem: po neposredni, nemnogopomenski besedi; po tem, da je konotativnost z oksimoronsko in paradoksno logiko prenesel na sintaktično raven; po strogi verzifikacijski obliki z obiljem presenetljivega rimanja; zlasti pa po značilnem, neuničljivo vedrem, pogosto sarkastičnem, sicer pa predvsem blago ironičnem hvalništvu življenju, njegovi očarljivi enkratnosti in vznemirljivi čutnosti. Prav iz te čutnosti je zgradil še poseben ciklus bufonadne in poltene poezije, kakršna pri nas vse od Vodnika in Levstika naprej sicer ni v javnih časteh, je pa legitimna in tudi pomembna sestavina sleherne nacionalne literature. V ‘dostojni’ družbi obstaja predvsem kot primeren razlog za zgražanje; ne glede na morebitno arteticielnost in duhovitost velja za literarno mlako in umazanijo. Fritz pa je tudi v njej ohranil intelektualni espri, čeprav proletarsko rustikalne barve, in seveda visoko stopnjo svojega običajnega verzifikacijskega mojstrstva. Tako se torej tudi po tej lastnosti, da se namreč pesniško neženirano sprehaja po najnižjih etažah življenja, daleč od izrecnega in mračnega ontološkega patosa, razlikuje od velikanske večine poetskih sodobnikov. – Prav zato, še posebej zaradi svoje navidezne oblikovne starinskosti na eni ter družbenoetičnega aktivizma ter nekonformnosti na drugi strani, je v književniški javnosti ves svoj pesniški čas ostajal nekako na robu – bolj poosebljena zadrega kriterijev kot pa pesnik, ki bi bil tehtnosti svoje umetnosti primerno priznan ali celo hvaljen umetnik.

Po vsem povedanem premore pesniška zbirka Ogrlica iz rad vsaj v očeh letošnje žirije za Veronikino nagrado tisti odtenek več, ki med sicer obilno in sijajno slovensko pesniško žetvijo lanskega leta narekuje odločitev, da naj bo z Veronikino nagrado letos nagrajen pesnik Ervin Fritz.

Za eno najprestižnejših literarnih nagrad v Sloveniji so bili nominirani še: Peter Kolšek za zbirko Nikoli več (LUD Literatura), Andrej Medved za zbirko Confessiones (Hyperion), Tone Pavček za zbirko Darovi (Mladinska knjiga) in Katja Plut za zbirko Štafeta hvaležnosti (Litera).