Josip Osti: Kraški Narcis

Veronikino nagrado 1999 za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji je strokovna žirija podelila Josipu Ostiju za zbirko Kraški Narcis (Študentska založba).

Zbirka Kraški narcis Josipa Ostija pomeni za slovensko pesniško ustvarjalnost poseben in enkraten pojav: pesnik po izboru prednikov slovenskega rodu, je doslej pisal v bosanskem jeziku in veliko prevajal iz slovenščine v bosanščino. Kraški narcis je njegova prva zbirka, napisana v slovenščini, doživljajsko in izpovedno pa izvira iz Kosovelovega Tomaja, kjer si je pesnik v zadnjih letih postavil nov dom ter z njim odkril nov življenjski smisel, v katerega pa se še vedno vrivajo refleksi in bolečine vojnega razdejanja v rodnem Sarajevu in Bosni. Ostijeva pesniška govorica je sporočilno neposredna, lirično in fantazijsko razgibana, iz vsakdanjosti in navadnih dni ustvarja igrivo lirično refleksijo. Najsubtilnejše med pesmimi v zbirki Kraški narcis so nedvomno pesmi z ljubezenskim motivom, povezanim s kraško naravo in z mislijo na Kosovelovo pesniško označevanje Krasa.

France Vurnik, predsednik žirije ter člana žirije Jurij Hudolin in Jurij Kovič

Za eno najprestižnejših literarnih nagrad v Sloveniji so bili nominirani še: Niko Grafenauer za zbirko Odtisi (Nova revija), Tone Pavček za zbirko Upočasnitve (Mladinska knjiga), Bina Štampe – Žmavc za zbirko Pesek v pesem (Pomurska založba) in Dane Zajc za zbirko Dol, dol (Nova revija).