Marko Kravos

Zlatnik poezije 2016 prejme pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec Marko Kravos.

Pesniški opus Marka Kravosa opazno določa rodno okolje, saj je tržaški Slovenec, pripadnik slovenske manjšine v Italiji in živi v italijanskem okolju. Ena njegovih prepoznavnih pesmi iz takratnega „zamejskega“ časa, zdaj mej v Evropi naj ne bi bilo več, je Zamejska žalostna z verzoma: Največja žalost je zamejska žalost … In ko je žalost največja, postane zamejec pesnik.

Takšen je Marko Kravos s svojo ironijo in šegavostjo, s pesniškim jezikom in držo, ki sta iskriva in neobičajna. Sta prepoznavno njegova.

Začetek njegove pesniške rasti in nastajanja obsežnega knjižnega opusa sega pet desetletij v preteklost, ko je leta 1966 kot soavtor sodeloval v samozaložniškem zborniku mladih literatov Trinajst. Potem so izšle zbirke Pesem, Trikotno jadro, Obute in bose, Paralele. Nakar je s pesniško knjigo Tretje oko iz leta 1979 doživel enega izmed prvih vrhuncev svojega pesniškega ustvarjanja.

Kritika je njegovo knjigo Tretje oko uvrstila med pomembne dosežke literarnih izdaj tistega časa, njegov pesniški polet pa kot izviren, simpatičen, blagodejen, kot svež korak na slovenski pesniški oder. Eden izmed kritikov je zbirko označil kot avtorsko poetično invencijo. In to je njegova duhovita radoživost.

Posebno mesto v slovenski poeziji si je utrdil s svojo poetiko med modernizmom in novimi smermi, a v izrazito pogovorni formi, razumljivi in humorni. Njegov opus je eden osrednjih v slovenski poeziji.

Po zbirki Tretje oko so izhajale nove in nove knjige: Ko so nageljčki dišali, Potrkaj na žaro, Krompir na srcu, več izborov, med drugim Med repom in glavo in ob njegovi sedemdesetletnici V kamen, v vodo.

Marko Kravos seveda izhaja iz pesniške tradicije, a je hkrati njegovo tržaško življenje drugačno, saj diši po morju in Sredozemlju in živi zunaj matice. A ta drugačnost je posebna obogatitev slovenske književnosti in poezije. Še posebej, ker je Marko Kravos vse življenje soustvarjal duhovni utrip Trsta in Ljubljane.

Življenjski in estetski nazor narekujeta tržaškemu pesniku radoživ in ustvarjalen odnos do življenja, zato se njegove pesmi ne starajo. Za pesniški opus, za prispevek slovenski kulturi in literaturi ter za vzpostavljanje mostov med kulturami prejme Zlatnik poezije 2016 pesnik Marko Kravos.