Pravila natečaja

Sodelovanje

K natečaju so vabljene vse srednje šole v Sloveniji. Posamezna šola lahko na natečaj prijavi eno avtorsko pesem dijaka ali dijakinje v slovenskem jeziku, ki jo je napisal-a v kateremkoli obdobju svojega pesniškega ustvarjanja.
Priporočamo, da šola pesem izbere na podlagi internega natečaja med dijaki, ki so pesniško nadarjeni in si želijo sodelovati. Sodelovanje na natečaju je za šolo brezplačno.

Oddaja pesmi

Šola izbrano pesem dijaka ali dijakinje, ki bo sodeloval-a na natečaju, pošlje preko spletnega obrazca na uradni spletni strani Veronikine nagrade http://www.veronikina-nagrada.si/prijava/ najkasneje do torka, 21. marca 2023, ko praznujemo svetovni dan poezije. Pri prijavi se poleg pesmi in avtorja pesmi navede tudi ime in naslov šole ter kontaktno osebo oz. mentorja. Uspešno oddana prijava bo prejela elektronsko potrdilo o prejemu.

Z oddajo pesmi se šola strinja z objavo avtorja pesmi in pesmi na spletnih straneh, socialnih omrežjih in drugih medijskih kanalih projekta Veronikina nagrada. S tem šola prevzema tudi odgovornost za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in pravic za sodelovanje izbranega dijaka ali dijakinje v natečaju. Navedeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen natečaja in promocije projekta mala Veronika.

Z oddajo pesmi se udeleženec tudi strinja, da je mentor oz. šola avtorje in njihove starše oz.  skrbnike seznanila z Navodili in pogoji sodelovanja na natečaju in s tem, da je organizator predmetnega natečaja Hiša kulture Celje, ki bo pridobljene osebne podatke udeležencev natečaja uporabljala in obdelovala izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja dijakov na natečaju, za namen same izvedbe natečaja, za namen objave prispevkov na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorja ter za namen izbora zmagovalcev in podelitve nagrad in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Objava pesmi 

Vse pravočasno oddane pesmi bodo objavljene na spletni strani Veronikine
nagrade (www.veronikina-nagrada.si/) najkasneje do ponedeljka, 27. marca 2023 in sicer po vrstnem redu prispetja pesmi. Pesmi po zaključku natečaja ostanejo v arhivu projekta Veronikina nagrada na spletnih straneh.

Ocenjevanje

Izbor najboljše pesmi za nagrado mala Veronika 2023 oceni 3-članska strokovna žirija, ki jo imenuje organizator natečaja, občinstvo preko spletnega glasovanja ter bivši nominiranci in nagrajenci. Strokovni žiriji predseduje dr. Veronika Šoster, le ta pa najprej izbere 5 nominiranih pesmi in jih sporoči organizatorju. Organizator 5 nominiranih pesmi pripravi za spletno glasovanje in ločeno povabi h glasovanju med petimi nominiranimi pesmimi tudi bivše nominirance in nagrajence Veronikine nagrade. Po zaključenem glasovanju se določi zmagovalca glede na število prejetih glasov posamezne nominirane pesmi na spletu in število glasov bivših nominirancev in nagrajencev Veronikine nagrade. Če imata dve nominirani pesmi enako število glasov, zmaga tista, ki jo je strokovna komisija uvrstila višje. Če se pojavi utemeljen sum ponarejanja spletnih glasov, zmagovalno pesem določi strokovna komisija.
Glas bo mogoče oddati na spletni strani projekta od 3. 4. do 16. 4. 2023

Razglasitev zmagovalca 

Zmagovalca/ko razglasimo na svetovni dan knjige 23. 4. 2023.

Nagrada 

Dijak ali dijakinja zmagovalne pesmi natečaja mala Veronika 2023 prejme denarno nagrado 400 € bruto in plaketo male Veronike, svojo pesem pa lahko predstavi na podelitvi Veronikine nagrade. Nagrada za zmagovalno pesem se zmagovalcu/ki podeli na Večeru poezije s podelitvijo Veronikine nagrade, male Veronike in zlatnika poezije 2023, ki bo v torek, 29. 8. 2023, na Starem gradu Celje, v primeru slabega vremena pa v Narodnem domu Celje.
Za dodatne informacije pišite na nusa.peperko@hisakulture.si

Lepo vabljeni k sodelovanju.

Kontaktna oseba s strani organizatorjev:
Nuša Komplet Peperko
041 435 744

Sponzor male Veronike 2022