Svetlana Makarovič

Zlatnik poezije 2012 prejme pesnica, pisateljica, igralka, šansonjerka Svetlana Makarovič.

»Ugotovitev o vseevropski razsežnosti pa ne velja le na formalni ravni, ampak zadeva tudi umetniško vrednost njene poezije: kakor ustroj Svetlaninih balad združuje slovensko ljudsko zakladnico z izročili drugih evropskih narodov, tako njeno umetniško videnje raste iz slovenskega sveta in ga presega v univerzalno sporočilo o človeški usodi. Svetlana Makarovič je velika slovenska in evropska pesnica…« Tako je v spremni besedi pesniške zbirke Samost, gre za izbor poezije Svetlane Makarovič, zapisal Boris A. Novak.

Svetlana Makarovič je na oder slovenske poezije stopila s pesniško zbirko Somrak (leta 1964). Že v tej zbirki pesnica nakazuje za tisti čas še težko sprejemljiv prehod iz intimizma v modernizem. Vendar pa je že z drugo zbirko, Kresna noč, zarisala pot svoje posebne osebne poetike in povsem edinstvene pesniške poti v slovenski literaturi. Literarna kritika meni, da je svoj ustvarjalni pesniški vrh dosegla v zbirki Srčevec in v antologiji Izštevanja. Izrazit pečat njeni poeziji in literarnemu ustvarjanju daje ljudsko izročilo. A čeprav se zavestno naslanja na ritmiko in leksikon tradicionalne ljudske pesmi in balade, s pesniško inovacijo neusahljivo ostaja v osrčju moderne lirike.

Igor Grdina je zapisal, da je Svetlana Makarovič iz gradiva, ki ga nudi ljudska slovstvena kultura, izoblikovala impresiven pesniški mikrokozmos. »Njeni verzi hočejo biti kolikor mogoče avtentična in natančna artikulacija njenega občutenja sveta: kar se dogaja, ni tragično, temveč samoumevno in neizogibno. Sleherna interpretacija pesničinih besed bi bila banalno moraliziranje in ponarejanje« (v knjigi Album slovenskih književnikov).

Nekatere pesniške zbirke Svetlane Makarovič: Volčje jagode, Pelin žena, Vojskin čas, Sosed gora, Krizantema na klavirju, Tisti čas, Bo žrl, bo žrt in druge. Več deset knjižnih del, pesmi in proze, je napisala za otroke in mladino, od legendarne Sapramiške in Sovice Oke do Kosovirjev na leteči žlici in letošnje Sneguročke, balade za odrasle. Kajti pesnica je mojstrica moderniziranih starih ljudskih balad. Sama sicer kot avtorica literature za otroke in mladino pravi: »Mislim, da ne znam pisati samo za otroke; pišem za otroke in odrasle hkrati.«

Za razumevanje pesniškega sveta Svetlane Makarovič je pomembna misel literarnega zgodovinarja Borisa Paternuja: »Temeljna misel pesničinega današnjega življenjskega nazora izhaja iz ene njenih poglavitnih volj: iz volje do ohranjevanja in uveljavljanja človekove osebne samobitnosti nasproti vsem drugim silam, ki bi to neponovljivo samobitnost hotele okrniti ali ji nadeti svoj red stvari in vrednot. Lahko bi jo prevedli v geslo: človek je rojen za svobodo… (v knjigi Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tomaž Šalamun: Pesmi).

Svetlana Makarovič prejme Zlatnik poezije 2012 za pesniški opus, za požlahtnenje slovenskega knjižnega jezika in za njen prispevek slovenski kulturi.