Urban Janjič: Sklep 1-6

Obrni se proti Soncu in nahrani svojo duhovnost s stresom:

    – sklep 1: izkoreninjanje stebrov naroda;

      identificiraj se prirojeno

pojdi k izhodišču

    – sklep 2: čaščenje zloma gospodarskega ravnovesja;

         2.1 dematerializacija

         2.2 degradacija

         2.3 reprodukcija sveta

         2.4 globinsko čiščenje

    – sklep 3: ne teatralnosti bivanja proti krčenju želodca;

      halucinacijski ptiči vedo za svoja krila

      odvrzi ogrlico iz svinca

    – sklep 4: hvaljenje drevesa v transu;

      tvoj poseg je le korektura estetskih struktur

    – sklep 5: čaščenje rušenja industrijskih con;

      ruralizacija urbanih sistemov

    – sklep 6: izbris evolucijskih mehanizmov

      in ponovna vzpostavitev naravne selekcije;

      kolaps čustvenega premoženja.

Nadzor zavračanja bo zmaga nad tvojim telesom.

Pesem Urbana Janjiča je nominirala Gimnazija Kranj.