Veno Taufer

Zlatnik poezije 2011 prejme pesnik, prevajalec, kritik, urednik in teatrolog
Veno Taufer.

Za pesnika Vena Tauferja je literarni zgodovinar Janko Kos zapisal: »S Tauferjem se v sodobni slovenski književnosti začenja moderna poezija v pravem pomenu besede. Tudi po vsebinski strani je predhodnik in začetnik pesniške avantgarde; motivi in ideje so mu igra, ki jim ne gre več zares; resignacija in upor ostajata v okviru razumskega ali slikovitega sestavljanja pojmov.«

In kaj pravi Veno Taufer?
»Onkraj modelov se vse sesuje. Ko racionalna diskurzivnost temní, pripovedujejo mnogi znanstveniki, filozofi, jih privlači poezija. Poezija vse meje prestopa že v samem začetku, še pri izviru, pri temeljni čutni reakciji na svet. Nobenega odgovora, nobene rešitve ne daje. Kaže k usodi, se pravi nedoločljivost v dvoumnosti zatemnjenih plasti pomenov. K negotovosti.
… vsemu čemur biti je mogoče
tega ni zanikati ne izpričati mogoče
…. mogoče je usodi v roko seči.«

Prvo pesniško zbirko Svinčene zvezde je Veno Taufer objavil leta 1958, nato pa je objavil še več pesniških zbirk: Jetnik prostosti, Vaje in naloge, Podatki, Prigode, Pesmarica rabljenih besed, Sonetje, Ravnanje žebljev in druge pesmi, Tercine za obtolčeno trobento, Pesmi, Vodenjaki, Črepinje pesmi, Nihanje molka, Še ode, Kosmi, Rotitve, Pismo v steklenici.
Pisal je tudi mladinsko poezijo, drame, kritike in eseje. Prevaja iz srbske, hrvaške, makedonske in angleške poezije, tudi angleške dramatike.

Leta 1985 je dal pobudo za Mednarodni literarni festival Vilenica in ga je vodil trinajst let, med drugim pa je bil tudi predsednik Slovenskega centra PEN in dva mandata predsednik Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa. Veno Taufer je redni član Evropske pesniške akademije.

Veno Taufer prejme Zlatnik poezije 2011 za svoj pesniški literarni opus, za prispevek slovenski kulturi in ustvarjalnosti ter požlahtnjenju slovenskega jezika.